Dit afsprakenportaal zet cookies op je computer, tablet of telefoon. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie. Voor de cookies van deze dit type hoeven we geen toestemming aan je te vragen. Wel moeten we je laten weten dat we cookies gebruiken. We gebruiken geen cookies waarmee we kunnen volgen wat je doet op dit afsprakenportaal of andere websites (tracking cookies). Op deze pagina lees je meer over de cookies.

Waarvoor zijn de cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, tablet of telefoon komt te staan. De cookie gaat weer werken als je opnieuw naar dezelfde website gaat. Er komen alleen cookies op je computer die nodig zijn om de website te laten werken. Dit zijn functionele cookies. Die zijn nodig zodat je veilig een afspraak kunt maken voor een coronatest. En zodat je de uitslag van de test kunt zien. De cookies kunnen ook zorgen dat het systeem veilig blijft.

Hoe haal je de cookies weer weg?

Je kunt cookies weghalen van je computer, tablet of telefoon Zoek in je browser bij ‘Help’ hoe je dit doet. Daar zie je ook hoe je de instellingen voor cookies kunt veranderen.

Wat zijn jouw en onze rechten?

Dit zijn de wetten die gelden voor hoe we omgaan met cookies:

• de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

• de Telecommunicatiewet

Welke cookies zet onze website op je computer?

De website kan twee soorten cookies op je computer zetten:

• _cfduid cookie Deze cookie helpt eraan mee dat we alleen echte gebruikers toelaten tot onze website. Zo zorgen we dat de website niet uitvalt door nepgebruikers.

• SessionId_{nr} Deze cookie zorgt dat de website goed werkt zolang je erop bezig bent. Hij zorgt dat je gegevens even op de internetpagina bewaard blijven. Dit is voor de pagina’s die je gebruikt voordat je inlogt. Zo kun je teruggaan naar een andere pagina. Je gegevens zijn dan niet verdwenen. Je gegevens verdwijnen als je de internetpagina sluit. De cookie verdwijnt weer van je computer als je de website afsluit.

Vragen?

Heb je nog vragen? Dan kun je die mailen aan: publiek@minienw.nl

English

 

Cookies

Cookies from the appointment portal Testenvoorjereis

This appointment portal places cookies on your computer, tablet or telephone. Cookies are small
files containing information. We do not need to ask for your permission for cookies of this type. We do need to let you know that we use cookies. We do not use cookies that allow us to track what you do on this appointment portal or other websites (tracking cookies). You can read more about cookies on this page.

What are the cookies for?

A cookie is a small text file that is placed on your computer, tablet or telephone. The cookie will work again if you visit the same website again. Only cookies that are necessary for the website to work are placed on your computer. These are functional cookies. These are necessary so that you can safely make an appointment for a corona test. And so you can see the results of the test. The cookies can also ensure that the system remains secure.

How do you remove the cookies?

You can remove cookies from your computer, tablet or telephone. Search in your browser at ‘Help’ to find out how. There you can also see how you can change the settings for cookies.

What are your and our rights?

These are the laws that govern how we handle cookies:

• the General Data Protection Regulation (GDPR)

• the Telecommunications Act

Which cookies does our website place on your computer?

The website can place two types of cookies on your computer:

• _cfscheid cookie This cookie helps us to allow only real users to access our website. This way we ensure that the website does not go down due to fake users.

• SessionId_{nr} This cookie ensures that the website works properly as long as you are on it. He ensures that your data is kept on the website for a while. This is for the pages you use before logging in. This way you can go back to another page. Your data will not have disappeared. Your data will disappear when you close the website. The cookie disappears from your computer when you close the website.

Questions?

Do you have any questions?

Then you can email it to: publiek@minienw.nl